The moment a child is born, the mother is also born. She never existed before. The woman existed, but the mother, never. A mother is something absolutely new.
- Rajneesh

Doula - trygghet, støtte og veiledning under svangerskapet, fødsel og i barseltiden

Hva er en doula?

Ordet doula kommer fra gresk og betyr fritt oversatt “kvinnelig tjener”. En doula gir fysisk, emosjonell og informativ støtte til deg som fødende kvinne, samt din partner før, under og etter fødselen.

Etter at jeg selv ble mamma i 2017 så ble det helt tydelig for meg at jeg ville arbeide med kvinner under fødsel. Det å bli mamma innebærer så mye. Det kan føles magisk og fantastisk, men også veldig overveldende og ensomt. Fotografering har vært en passion siden over 20 år tilbake, og jeg begynte derfor som fødselsfotograf i samme år. Jeg følte dog relativt fort at jeg ville tilby enda mer støtte, trygghet og veiledning enn det jeg gjorde som fødselsfotograf, og jeg utdannet meg derfor til doula. Som doula kan jeg bruke min bakgrunn og erfaring som både fysioterapeut og forsker. Jeg har en master i idrettsfysioterapi og en doktorgrad fra Norges Idrettshøgskole, og jeg er opptatt av å kunne gi deg som fødende kvinne og din partner både emosjonell og fysisk støtte, men også kunnskapsbasert veiledning og informasjon, slik at dere kan få en best mulig opplevelse både før, under og etter fødselen.

Hva gjør en doula?

En doulas oppgave er å skape en mest mulig positiv fødselsopplevelse. Mens en jordmor har det medisinske ansvaret ved fødsel og ofte må passe på flere fødsler samtidig, vil en doula være tilstede for deg som fødende og din partner under hele fødselen, og sørge for at du som fødende føler deg trygg, rolig og ivaretatt. En doula vil aldri erstatte din partner, uten fungerer som en trygghet for dere begge.

Hvilken type av doulastøtte jeg gir vil avhenge av dine individuelle behov som fødende kvinne, samt din partners behov. 

Som din doula, vil jeg gi deg kontinuerlig omsorg og støtte dine ønsker uansett hva de måtte være. Jeg kan jeg gi deg oppdatert informasjon om fødsel, fødselens faser og dine valgmuligheter. Jeg kan tilby fysisk støtte, massasje og ulike teknikker for avspenning. Som din doula, kan jeg lære deg strategier for å håndtere negative følelser som for eksempel redsel, hjelpeløshet og engstelse. Jeg vil tilrettelegge for en trygg, rolig og varm omgivelse, slik at du kan føle deg ivaretatt, sett og hørt. Jeg kan støtte og veilede din partner, slik at din partner kan hjelpe deg på best mulige måte. Som din doula kan jeg gi deg ammeveiledning og omsorg i den sårbare barseltiden. Forskning viser at bruk av en doula under fødsel gir økt trygghet, kortere fødsel, lavere risiko for keisersnitt, og en mer positiv fødselsopplevelse. 

Hvilket område dekker du?

Jeg reiser opp til 2 timer fra mitt hjem på Rena, Innlandet. Dette betyr at jeg tar oppdrag i Innlandet, Oslo, Kongsvinger og omegn, men jeg har også mulighet å reise andre steder. Ta kontakt, så finner vi ut av det!

Hvilke tjenester tilbyr du?

Jeg tilbyr en pakke med både doulastøtte og fødselsfotografering, samt individuelle timer i veiledning, samtale og massasje.

I tillegg tilbyr jeg online doulastøtte, for de som for eksempel bor et sted der det ikke finnes noen doula. Les mer om dette her

Hvordan fungerer det?

Når du tar kontakt så vil vi avtale et uforpliktende møte/telefonsamtale der vi kan bli kjent og jeg kan svare på alle spørsmål du måtte ha. Hvis vi deretter føler at vi ønsker å samarbeide vil vi møtes minimum 2 ganger i løpet av svangerskapet for å bli enda bedre kjent, lage en fødselsplan, lære om fødsel og hormoner, lære teknikker og øvelser for smertelindring og avspenning, snakke om barseltiden og forventninger etc. Alle kvinner er forskjellige og trenger ulik type av støtte og veiledning, så disse timene vil tilpasses deg og din partners behov.  Når fødselen er i gang, vil jeg være hos deg og gi deg og din partner kontinuerlig støtte og omsorg opp til to timer etter at babyen er født. I barseltiden kommer jeg på minimum et besøk, for å gi deg støtte og veiledning. Denne tiden kan brukes til å snakke om fødselen og hvordan den opplevdes, amming, bæring av babyen, søvn, hjelp med enklere praktiske gjøremål etc. 

Hva er inkludert i en doulapakke?

2 x 90 minutter veiledning under svangerskapet. 

Kontinuerlig støtte og veiledning på telefon/e-post/Facetime. 

Beredskap fra uke 38. Jeg er da tilgjengelig på telefon døgnet rundt, slik at jeg kan reise til deg på kort varsel. 

Støtte, trygghet og veiledning gjennom hele fødselen, og de første timene etterpå. 

Fødselsfotografering (les mer her)

Et hjemmebesøk (3 timer) i barseltiden.

Men kan du være både doula og fødselsfotograf samtidig?

Ja, og det føles egentlig bare helt naturlig for meg. Jeg kan ikke tenke meg å være med på en fødsel uten å også få dokumentere denne magiske hendelsen, slik at dere som blivende foreldre kan se tilbake på dette øyeblikket i årene som kommer. I for eksempel USA eller England der bruken av doula er mer utbredt er kombinasjonen doula og fødselsfotograf mye mer vanlig. Mye av jobben min som doula skjer før du kommer i fødsel. Det handler blant annet om å jobbe med teknikker for avspenning og håndtering av ulike negative følelser, og måter din partner kan støtte deg under fødselen. Som erfaren fødselsfotograf har jeg også lært meg å fange de viktigste øyeblikkene, uten å måtte ta bilder hele tiden. 

Hvordan vet jeg at vi passer sammen?

Vi vil snakke sammen på telefon, og treffes på forhånd hvis ønskelig. Jeg er sikker på at vi begge vil kjenne om det kjennes riktig eller ikke. Jeg mener at det er veldig viktig å ha med seg en doula og fødselsfotograf som du føler deg 100 % trygg på, som føles som en venn, noen du kan stole på. Som fødende kvinne fortjener du dette, og jeg vil aldri sette meg selv i en situasjon der jeg bringer dårlig energi inn i en fødsel. Hvis jeg føler at vi ikke passer sammen, så vil jeg si dette. Det er det eneste riktige for både deg og meg. 

Når skal vi booke deg?

Så tidlig som mulig for da har vi en lengre periode å bli godt kjent på, i tillegg til at jeg fort blir fullbooket. 

Hva koster dette?

Doulapakke, inkludert doulastøtte og fødselsfotografering, koster 29 000,- (normal pris 39 000,-).

 

Individuelle doulatimer koster 990,-/time. Ta kontakt for mer informasjon.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

 © 2018. Born Wild Photography by Maria Andersen Hildebrand. 

Fødselsfotograf, doula og familiefotograf / Oslo, Innlandet og omegn

 Fødselsfotografering babyfotografering barnefotografering familiefotografering nyfødtfotografering fødselsfotograf fotograf fotografering tromsø bardufoss setermoen